Saturday, May 28, 2022

When the Government Makes You Get a Surname


A look at the development of modern surnames in Sweden. Note this is not an unexhaustive history of surnames in Europe, or even in Sweden. Sources: Hedberg, J. (2021). Svenska efternamnsbyten 1920–1944. Bloggen New trends in Nordic Socio-onomastics. Larsson, I. (2013) Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Ed. by Staffan Nyström (main ed.), Eva Brylla & al. Version 1. Uppsala. Noreen, Erik & Adolf. (1907). Svenska familjenamn vid början av 1900-talet. Alfabetisk förteckning jämte statistiska och andra bilagor. Stockholm: Aktiebolaget Ljus. Ryman, L. (2013) Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Ed. by Staffan Nyström (main ed.), Eva Brylla & al. Version 1. Uppsala. Utterström. (1985). Släktnamn. Tillkomst och spridning i norrländska städer. Kungliga skytteanska samfundets handlingar, 29. Umeå: Nyheternas tryckeri. Willson, K. (2012). Linguistic Models and Surname Diversification Strategies in Denmark and Sweden. Onoma, 47, 299-326. Lag om personnamn. (SFS 2016:1013) §29 Gårdsnamn. Chapters: 0:00 - Early Swedish "efternamn" 1:36 - What Surnames did Commoners Have? 4:02 - The Politics of Surnames 6:16 - Made-Up Surnames 6:58 - Ending & Credits

No comments:

Post a Comment