Tuesday, December 9, 2014

РЕЗОЛЮЦІЯ IX Міжнародні Святогірські ономастичні читанняДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М. ГОРЬКОГО
ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНІЦІАТИВ «АЗБУКА»


РЕЗОЛЮЦІЯ
IX Міжнародні Святогірські ономастичні читання
IX Міжнародні Міхайлівські літературно-ономастичні читання

Анотація: 17-20 жовтня 2014 р. у дистанційному режимі на сайті Донецької ономастичної школи azbuka.in.ua були проведені IX Міжнародні Святогірські ономастичні та IX Міжнародні Міхайлівські літературно-ономастичні читання, присвячені сучасним проблемам ономастики та поетонімології. Главою оргкомітету за традицією був д. ф. н., проф. Є. С. Отін, а співголовою став д. ф. н., проф. В. М. Калінкін. Було представлено 33 доклади вчених з України, Росії та Казахстану. Матеріалам Читань буде присвячений шістнадцятий випуск «Східноукраїнського лінгвістичного збірника», а деякі доклади рекомендовані до публікації у спеціалізованому журналі «Λογος όνομαστική» та в збірнику «Філологічні дослідження».


  1. Учасники IX Міжнародних Святогірських ономастичних читань та IX Міжнародних Міхайлівських літературно-ономастичних читань постановили:
  1. Підтримувати зв'язок зі вченими-ономастами України, Росії та Казахстану, активізувати науково-дослідницьку роботу молодих вчених Донецької ономастичної школі.
  2. Звернути увагу на необхідність прийняття та популяризації серед вчених єдиної теоретичної бази поетонімології.
  3. Затвердити форму інтернет-конференції як аналогу заочної форми участі у наступні роки.
  4. Продовжити втілення у життя міжнародного проекту «Словник власних імен у мові М. В. Гоголя».
  5. Присвятити матеріалам конференції шістнадцятий випуск «Східноукраїнського лінгвістичного збірника» (відп. ред. проф. Є. С. Отін), а деякі доповіді рекомендувати до другу у журналі «Λογος όνομαστική» (відп. ред. проф. Є. С. Отін) та у збірнику «Філологічні дослідження» (відп. ред. проф. В. В. Федоров).
  6. Розпочати підготовку до Х Міжнародних Святогірських ономастичних та Х Міжнародних Міхайлівських літературно-ономастичних читань.

  1. Учасники IX Міжнародних Святогірських ономастичних читань та IX Міжнародних Міхайлівських літературно-ономастичних читань висловлюють стурбованість з приводу недостатнього інтересу до участі у конференції вчених з України та відсутністю учасників з Білорусі, Болгарії та Польщі, що може бути викликано недостатньо активним обміном інформацією між ономастичними центрами цих країн.

III. Постійно діючий Оргкомітет Міжнародних Святогірських ономастичних та Міжнародних Міхайлівських літературно-ономастичних читань звертається до керівників Донецького національного університету та Донецького національного медичного університету ім. М. Горького з приводу надання фінансової підтримки для видавничої та науково-дослідницької діяльності у галузі ономастичних наук.


Голова оргкомітету ______________________________ Є. С. Отін

No comments:

Post a Comment