Friday, January 15, 2016

Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych

http://www.polihymnia.pl/polihymniaS/sklep/index.php?products=product&prod_id=801

F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa red., Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997)
F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa red., <i>Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997)</i>
producent: Polihymnia
brutto: 40.00 zł
netto: 40.00 zł

w magazynie: jest:
brak ocen

sztuk:  
Powiadomznajomego
 Praca zawiera teksty, które w części są pokłosiem dwóch konferencji, w części zaś powstały na zamówienie. Pierwsza konferencja odbyła się w Woli Uhruskiej w roku 2014 w serii „Onomastyka na pograniczach”, druga w czerwcu 2015 we Włodawie. Organizatorami naukowymi obu konferencji były: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ, Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku. Współorganizatorami zaś ostatniej konferencji, pro memoria Profesor Władysław Kuraszkiewicz, którą zorganizowano we Włodawie, były także – Instytut Filologii Polskiej UAM i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
Zebrane w niniejszym tomie artykuły ujęto w trzy grupy tematyczne: pierwsza jest poświęcona osobie Profesora Władysława Kuraszkiewicza; do drugiej weszły prace dotyczące słowiańskich pograniczy językowych, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego: m.in. zamieszczono tu teksty przedstawiające koncepcję pogranicza, historię pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego oraz teksty z zakresu leksyki gwarowej pogranicza polsko-ukraińskiego; trzecią grupę tworzą artykuły o tematyce onomastycznej, ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii, toponimii, mikrotoponimii, zoonimii, urbanonimii oraz chrematonimii.
W publikacji zamieszczono teksty językoznawców z Ukrainy, Białorusi oraz Polski. Książka zawiera artykuły zarówno uczonych o znanym dorobku, jak i młodych badaczy. Wszystkie teksty nawiązują do bogatej problematyki slawistycznej Profesora Władysława Kuraszkiewicza – językoznawcy i filologa, polonisty i slawisty – postaci wielkiej i niezwykłej.

Data wydania
2015
Autor
Red. Feliks Czyżewski, Marek Olejnik, Alicja Pihan-Kijasowa
Liczba stron
328
Oprawa
twarda
ISBN
978-83-7847-309-1
Format
B5

Opinie o produkcie
Brak opinii o tym produkcie
Dodaj swoją opinię

No comments:

Post a Comment