Saturday, February 13, 2016

Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich

http://www.konferencjusz.com/2016/01/zmiany-w-jezyku-polskim-i-innych.html

Tytuł: Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich

Organizator:  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

Data: 04.03.2016-05.03.2016

Miejsce: Łódź, ul. Kopcińskiego

Dziedzina naukowa: Obszar nauk humanistycznych, Językoznawstwo

Typ: Konferencja krajowa, płatna dla prelegentów

Rejestracja: Tak, w przypadku prelegentów, do 31.01.2016, Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: smiech2016@gmail.com

Opłata: Tak - dla prelegentów 350 zł

Słowa kluczowe: zmiany językowe, fonetyka, fonologia, onomastyka, kultura języka, słowotwórstwo, morfologia czasownika

Opis konferencji:
4 marca 2016 roku przypada 25. rocznica śmierci, a równo rok później, czyli 4 marca 2017 roku, 100. rocznica urodzin Profesora Witolda Śmiecha, wybitnego językoznawcy, jednego z filarów łódzkiej polonistyki, byłego Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekana Wydziału Filologicznego, wieloletniego Prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Jako uczniowie i spadkobiercy myśli naukowej Profesora chcielibyśmy uczcić Jego pamięć w sposób Jemu najbliższy – naukowym spotkaniem poświęconym dyskusji nad zagadnieniami, które stanowiły trzon badań Profesora Śmiecha. Dlatego zapraszamy do udziału w konferencji zatytułowanej: Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich

W tym szeroko zakrojonym temacie chcemy zamknąć różnorodność problematyki badawczej Uczonego. Wśród Jego prac odnajdujemy bowiem publikacje poświęcone fonetyce i fonologii, onomastyce, składni, słowotwórstwu, kulturze języka, a przede wszystkim morfologii czasownika. Tym zagadnieniom chcielibyśmy przyjrzeć się z perspektywy 25 lat, które dzielą nas od ostatnich badań Profesora.

Konferencja – organizowana przez Katedrę Współczesnego Języka Polskiego UŁ i Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ – odbędzie się w Łodzi, w dniach 4-5 marca 2016 roku. Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł i obejmuje materiały konferencyjne, bufet kawowy, uroczystą kolację, a także publikację artykułów, które zostaną pozytywnie ocenione przez recenzentów. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do organizatorów konferencji (smiech2016@gmail.com). Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2016 r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Burska, smiech2016@gmail.com

Strona internetowa konferencji: http://filolog.uni.lodz.pl/?p=3331

No comments:

Post a Comment