Friday, May 5, 2017

Симеон Атанасов – първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа и още нещо…

ВСУ „Ч. Храбър”

Представяне на книгата на проф.Тодор Балкански и д-р Димитър Маринов „Симеон Атанасов – първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа и още нещо…”
На 26 април 2017 г. във ВСУ „Ч. Храбър” се проведе представяне на последната книга на проф. д.ф.н. Тодор Балкански и д-р Димитър Маринов „Симеон Атанасов – първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа и още нещо…”, В. Търново, 2017. Събитието бе организирано от Департамент „Чуждоезиково обучение”, Университетската  библиотека и Руския център. 

В самото начало проф. д-р Г. Шамонина – Директор на Департамент „Чуждоезиково обучение”,  запозна аудиторията с кратки биографични данни за двамата автори. Тя подчерта, че проф. Т. Балкански е водещ български ономаст в нашето съвремие, а д-р Д. Маринов е негов ученик, също ономаст, който има много научни публикации. От 2014 г. той е преподавател по български език като чужд във ВСУ.

Д-р Димитър Маринов разкри важни подробности около причините, подтикнали авторския екип да създаде представяния научен труд. Съавторът на изследването Д. Маринов изложи становището си, че заедно с проф. Т. Балкански познават до сериозна степен историческите, географските и ономастичните трудове за Добруджа, а по отношение на Добричкото краище са им известни трудовете на местния краевед Георги Топалов. Отношението на този изследовател към ономастичната фактология в Добруджа е не особено научно обосновано. Едновременно с това авторите са се възхитили от огромното му дело. И,преди всичко, за това, че откри за българската ономастика Симеон Атанасов, Първопроходецът в ономастиката на Добруджа и на добруджанците! Български държавен мъж, създал първата прагматична платформа за преименуване заедно със своя съратник, също така знаменитият Христо Милев, управителят на Старозагорска област и техният следовник Димитър Ралчов, създал най-знаменателната Българска комисия по Преименуванията на селищните имена и Програма за преименуването.Книгата  бе представена от Светослав Аджемлерски, експерт от Исторически музей, Провадия. Той е дългогодишен и изявен изследвач на ономастичното във Варненското краище.  Св. Аджемлерски представи 29 имена на български и чуждестранни ономасти, занимавали се в миналото, а и днес, с проучване на селищните имена във Варненско. Той  изтъкна, че за първи път в българознанието темата за ролята и мястото на Симеон Атанасов, Христо Милев и Димитър Ралчов в историята на българската ономастика се засяга по-задълбочено в труда на двамата колеги Балкански и Маринов - „Симеон Атанасов. Първопроходецът в ономастичното пространство на Добруджа и още нещо”.

Св. Аджемлерски  изложи становището си за някои от достойнствата на изследването: компетентния и строго научен коментар  по преименуваните в началото на XXвек от турски на български език селищни имена, обективното разглеждане на значимостта и ролята на С. Атанасов, Хр. Милев и Д. Ралчов в имеобразуването на селищата във Добричко, Старозагорско, Варненско и т.н.

Представящият книгата говори и за някои пропуски в труда, включително и за техническите несъвършенства в изработването на книжното тяло.

 Св. Аджемлерски обобщи, че проф. Тодор Балкански и д-р Димитър Маринов в настоящото си изследване осветляват „началото” на българската ономастична наука и отдават заслуженото на такива стойностни „вносители” в българския ономастичен фонд като Симеон Атанасов, Христо Милев и Димитър Ралчов. Това са български държавни мъже, които са първопроходците в „побългаряването” на ойконимията (селищните имена)!Веднъж захванали се с писменото слово, двамата автори вероятно ще работят в тази посока, докато имат възможности. Св. Аджемлерски изрази надежда, че в близко време очаква да прочете сериозно проучване за топонимията на Варненско с автор или съавтор д-р Димитър Маринов.

Чуха се интересни мнения за представяния научен труд от страна на някои от гостите  - проф. Р. Йорданова, С. Атанасова, Хр. Ботев, Б. Дряновски и др. Дискутираха се и любопитни въпроси, на които Д. Маринов отговори с факти от монографията.

Събитието приключи със снимки за спомен и даване на автографи от д-р Д. Маринов за желаещите да притежават книгата.


No comments:

Post a Comment