Monday, September 11, 2017

"Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch), Ceredigion" by Richard E. Huws


Ar gael nawr / Available now:
Richard E. Huws: Enwau tai a ffermydd Bont-goch (Elerch), Ceredigion. 104tt. £9.99. ISBN: 978-1-78461-491-1
Astudiaeth o enwau tai diflanedig a holl dai a ffermydd presennol cymuned Bont-goch (Elerch) yng ngogledd Ceredigion gyda 75 o luniau, â’r mwyafrif mewn lliw. Mae’r testun yn Gymraeg. Argraffwyd gan Y Lolfa, Tal-y-bont, Ceredigion SY24 5HE a chyhoeddwyd gan yr awdur gyda chymorth Cronfa Eleri. Cyflwynir unrhyw elw i Ambiwlans Awyr Cymru.
Bydd y llyfr ar gael mewn siopau lleol, siopau llyfrau ac arlein oddi wrthGwales.com: safle Cyngor Llyfrau Cymru.
Mae modd hefyd darparu copi drwy’r post am £12.00 os cysylltir gyda’r awdur ar y cyfeiriad canlynol: Pantgwyn, Bont-goch (Elerch), Ceredigion. SY24 5DP. rehuws@aol.com
A study of the place-names of the vanished dwellings and all the
present house and farm names in the community of Bont-goch
(Elerch) in north Ceredigion, with 75 photographs, mainly in colour. The text is in Welsh. Printed by Y Lolfa, Tal-y-bont, Ceredigion. SY24 5HE, and published by the author with the support of Cronfa Eleri. Any profit will be donated to the Wales Air Ambulance.
Copies are available at local shops, bookshops and online from the Welsh Books Council website: Gwales.com
Copies can also be ordered from the author for £12.00 to include postage and packaging from: Pantgwyn, Bont-goch (Elerch), Ceredigion. SY24 5DP. rehuws@aol.com

No comments:

Post a Comment