Monday, September 11, 2017

Cynhadledd 2017

Facebook and Conference Programme

Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

7 Hydref 2017


Cofiwch bod dyddiad cau cofrestru ar gyfer cynhadledd flynyddol Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru ddydd Llun, 18 Medi 2017. Ebostiwch enwaulleoedd@gmail.com am ffurflen.

Please note that the registration closing date for the Welsh Place-Name Society's Annual Conference is Monday, 18 September 2017. Email us at enwaulleoedd@gmail.com for a form

No comments:

Post a Comment