Friday, September 22, 2017

Urbane stednavne i den københavnske byrum

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) Københavns Universitet

Line Sandst har forsvaret sin ph.d.-afhandling


Et enstemmigt bedømmelsesudvalg har 26. februar godkendt forsvaret af Line Sandsts ph.d.-afhanding Urbane stednavne – storbyens sproglige dimension. En stilistisk-retorisk analyse af urbane stednavne i det københavnske byrum.

Forsvaret af afhandlingen afslutter et ph.d.-stipendieforløb på Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning.

Bedømmelsesudvalget bestod af lektor Bent Jørgensen, Københavns Universitet (formand), lektor Terhi Ainiala, Helsingfors universitet, og professor Staffan Nyström, Uppsala universitet.

Resumé 
Afhandlingen er en eksplorativ undersøgelse af urbane stednavne i København. Det gennemgående tema er navnedannelse og betydningsdannelse ved brug af navne, samt motiverne bag disse valg. Fokus er byvandrerens møde med proprier på skrift i byen, men også proprier på kort, i offentlige registrer og proprier i talesproget undersøges, for at opnå en bedre forståelse af betydningsdannelse ved brug af proprier afhængig af de forskellige kommunikationssituationer, proprier optræder i. 
Med udgangspunkt i tre undersøgelsesområder gransker jeg et onomastisk træk/en tendens, som er særligt fremtræden i undersøgelsesområdet i overensstemmelse med observationer af indsamlede urbane stednavne i hvert undersøgelsesområde. Afhandlingen belyser tre forskellige tema med hvert undersøgelsesområde som repræsentant, men de undersøgte problemstillinger er ikke specifikke i den forstand, at samme tendenser ikke også uden for undersøgelsesområderne og i andre byer. 
Ved analyse af urbane stednavne i det første undersøgelsesområde i Indre By undersøges navnedannelse og betydningsdannelse. Med afsæt i kommercielle navne undersøges fire proprialiserings- og betydningsstrategier. Jeg præsenterer det, jeg kalder, diskursen for propriers placering i byen, undersøger betydningspotentialet ved multimodalitet i proprier, diskuterer navnedannelse med appellativ i bestemt form, og diskuterer en ung navnetype med foranstillet lokalitetsbeskriver i fast appositionel forbindelse til andetleddet, der ligner en måde at danne ”øjeblikkelig proprium” på. 
Ved analyse af urbane stednavne i undersøgelsesområde to i byudviklingsområdet Carlsberggrunden, undersøges stedsbranding ved brug af officielle gade og pladsnavne. Jeg undersøger en emailkorrespondance mellem Carlsberg-navngivningsarbejdsgruppe og Vejnavnenævnet, der gik forud for vedtagelsen af tolv nye navne til Carlsberg-grunden 1. august 2014 og analyserer motiverne bag navneforslagene fra hver interessentgruppe og hvorfor nogle navneforslag fravælges, mens andre vælges. 
Ved analyse af urbane stednavne i det tredje undersøgelsesområde i bydelen Nørrebro, undersøges hvordan forestillingen om byer i byen kan skabes ved brug af (primært) gadenavne. Jeg diskuterer gruppenavngivning som et retorisk værktøj, med potentiale til det jeg kalder onomastisk skalareduktion og belyser, hvorfor og hvordan den retoriske strategi kan lykkes efter denne hensigt, mens den andre gange mislykkes.

No comments:

Post a Comment