Thursday, October 25, 2018

Публична дискусия: „Тракийската ономастика в Египет: нови находки и проучвания“

link

На 29 октомври от 15 ч. в Нов български университет, зала 20 на корпус 1, ще се проведе кръгла маса на тема „Тракийската ономастика в Египет: нови находки и проучвания“ като своеобразно продължение на труда на проф. Александър Фол и проф. Велизар Велков „Les Thraces en Égypte gréco-romaine“ (Траките в гръко-римския Египет). Събитието е част от интердисциплинарния проект „Тракия и Египет през гръко-римския период“ на Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, съвместно с Нов български университет.

Лектор ще бъдe проф. Тома Фоше, Национален център за научни изследвания, Франция. Участници в дискусията ще са:
проф. дин Сергей Игнатов, НБУ, основател на египтологията в България, директор на Българския институт за египтология, ректор на Европейския университет за хуманитарни науки във Вилнюс, Литва;
проф. Валерия Фол, учен в Института за блаканистика с Център по тракология, директор на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)
доц. д-р Майя Василева, ръководител на Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, НБУ.
гл. ас. д-р Владимир Маринов, Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“, НБУ,
гл. ас. д-р Весела Атанасова, Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, и НБУ, ръководител на проект „Тракия и Египет през гръко-римския период“.
В дискусията ще бъде разгледан въпросът за новооткрития изворов материал от Египет, хвърлящ светлина върху траките, обитавали Египет през гръко-римската епоха, и които се препитавали със земеделие и/или военна служба там.
Проф. Тома Фоше е доктор по египтология и история на религиите от университета Париж-Сорбона IV. Изследванията му засягат икономическата история и в частност монетосеченето и циркулацията на монети, както и експлоатацията на рудни залежи в Древен Египет. През 2011 г. е избран за научен сътрудник във Френския институт по ориенталска археология в Кайро. В продължение на две години е отговорен за програмата „Египетското злато“ и е един от ръководителите на разкопките на Самут в Източната пустиня на Египет.
От 2013 г. е научен сътрудник в Института за археометрични изследвания в Орлеан към Национален център за научни изследвания, Франция. През 2015 г. получава награда от Академията за надписи и художествена проза за монографията му „Монетосечене“ (Frapper monnaie), посветена на производството на бронзови монети в Александрия по време на Птолемеите. От 2017 г. е главен ръководител на френската мисия за разкопки в Източната пустиня на Египет.
Разкопките на френската мисия, ръководена от археолога Тома Фоше, ни дават нова информация за присъствието на траки в Древен Египет. Това са разкопки на различни гръко-римски военни лагери, разположени в Източната пустиня на Египет, по търговските или военните пътища, които свързват долината на Нил с Червено море, а също така и в районите на египетските кариери (Mons Claudianus, Mons Porphyrites и др.).
По време на тези разкопки са намерени около 15 000 остракони (от гр. остракон, парче от глинен съд), разкриващи историята на военните колонии в Египет. Написани на гръцки и латински език и в по-голямата си част все още непубликувани, те съдържат значима информация за тракийската ономастика (лични имена и/или етноними), която със сигурност ще ни помогне за по-доброто разбиране на тракийската диаспора в Египет.

No comments:

Post a Comment