Tuesday, December 4, 2018

Onomastyka na „Jawnych kompletach”

link

Imiona, nazwiska i nazwy miejscowości były tematem ostatniego wykładu z cyklu sześciu spotkań, zorganizowanych przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach projektu „Jawne komplety literackie i językowe”.
Wykład wygłosił polonista Tomasz Oszczęda, a słuchaczami byli uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Klonowej. Miejscem spotkania była klonowska Gminna Biblioteka Publiczna.
Zagadnienia z zakresu onomastyki to ostatni temat, jaki został podjęty w cyklu wykładów poświęconych sześciu działom językoznawstwa polonistycznego: związki frazeologiczne i przysłowia omówiła Ewa Jaśkiewicz, temat słów kłopotliwych i zapożyczeń w polszczyźnie podjęła Wiesława Kruszek, zaś synonimikę i onomastykę omówił Tomasz Oszczęda.
T.O.

No comments:

Post a Comment