Sunday, December 23, 2018

Aleksandra Cieślikowa 1936–2018

onomastica

11 grudnia 2018 roku odeszła od nas śp. prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, wybitna znawczyni nazw własnych, w latach 2006–2014 redaktor naczelny czasopisma „Onomastica”, kierownik Pracowni Antroponimicznej i Zakładu Onomastyki IJP PAN, przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy MSWiA, członek licznych gremiów językoznawczych. 

Pozostanie w naszej pamięci jako inspiratorka wielu badań onomastycznych, człowiek wielkiej dobroci i życzliwości. 

Msza święta i pogrzeb odbędą się 17 grudnia o godzinie 13 na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

No comments:

Post a Comment