Tuesday, August 6, 2019

Нов речник на личните имена у българите

ссылка
Автор: Пенка Радева
Раздел: Други справочници, енциклопедии, речнициБългарски речници
Издателство: БАН Марин Дринов
Народност: българска
ISBN: 9789543229963
първо издание, 2019 год.
твърди корици, 456 стр.
Цена: 30,00 лв   
Проф. д-p Пенка Радева е дългогодишен преподавател във
Великотърновския университет. Научните й интереси са главно в областта на съвременния български език. Автор е на монографии, сборници със статии, учебници, помагала и речници за студенти и ученици. Предлаганият „Нов речник на личните имена у българите" обобщава резултатите от досегашните й изследвания върху българската антропонимия, намерили място в книгите „От А до Я. Имената на българите" (в съавт., 1985), „Имената на българите. Домашни имена. Заети имена. Празничнокалендарен именник" (в съавт., 2005), „Личното име - между традицията и съвременността" (2015) и др.

„Нов речник на личните имена у българите" представя именния фонд на нашия народ, граден хилядолетия и ползван в основната си част до наши дни. Предназначен е на първо място за младите, на които предстои да създадат потомство и да направят своя избор между традицията и модата в именуването. Той е за всички, които се интересуват от антропонимията или се нуждаят от справка за конкретни лични имена. За тези, които са без филологическа подготовка. Речникът включва нужната лингвистична, социокултурна и историческа информация, свързана с научното, съвременно осмисляне на имеобразуването и именуването в езиков и извънезиков контекст.
Надяваме се изданието да удовлетвори необходимостта от актуален научнопопулярен справочник по антропонимия, какъвто на книжния пазар у нас липсва вече няколко десетилетия.

No comments:

Post a Comment