Monday, March 15, 2021

Programme of the Onomastic Meeting "Research on Onomastics of the Polish-Eastern Slavic borderland"

 link

W imieniu Organizatorów udostępniamy PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego".No comments:

Post a Comment