Friday, May 7, 2021

Journal "Acta Onomastica" Vol. 62 (2021)

 link 

Acta Onomastica

Publishing House: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Subject(s): Language and Literature Studies
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1211-4413
Online-ISSN: 2571-0907
Status: Active

Articles list
The polyonymy in the baptismal records of the Deanery Łunna (the north-eastern territory of the former Poland) in a cultural and sociological context
Z historie našeho onomastického časopisu
Mexican inhabitant names (demonyms) as a lingua-cultural entity
Nazwy ludowych zespołów tanecznych Województwa Podkarpackiego. Charakterystyka językowo-kulturowa
Iz srpske literarne onomastike: imena mužjaka govečeta (Bos taurus) u zbirci pesama Živo blago Radenka Stanića
Варіантність власного особового імені Žofie в чеській антропонімії
Názvy sborů Církve československé husitské
Name creation as an interpretation of the incomprehensible. Traditional popular names of cave art sites in Spanish speech communities
Formální a motivační aspekty moravských a slezských anoikonym obsahujících osobní jméno Jan
Ziel und Gestaltung eines slawischen Ortsnamenatlasses
Przekład nazw własnych austro-węgierskich jednostek i instytucji wojskowych na język polski
Zum Ortsnamen Schirnaidel (Lkr. Forchheim) und zu den Flurnamen Dölnitz (Gem. Weismain, Lkr. Lichtenfels und Gem. Uetzing, Lkr. Lichtenfels)
Rudolf Steffens: Die Familiennamen der Reichsstadt Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert
Petr Čornej: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka
Jan Malura ‒ Jakub Ivánek: Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600‒1850)
Alena Jaklová ‒ Rüdiger Harnisch (eds.): Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce
Silvo Torkar: Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske
Terhi Ainiala ‒ Janne Saarikivi (eds.): Personal name systems in Finnic and beyond
Turistika s tátou aneb po třiceti letech znovu na Slovensku
Pamięci profesor Barbary Czopek-Kopciuch (1952‒2020)
Vzpomínka na Svatopluka Pastyříka
Rozhovor s Miloslavou Knappovou
Onomastické zprávy a poznámky
On-line přednášky
Podzimní půldenní on-line konference SNSBI (Society for Name Studies in Britain and Ireland) 17. 10. 2020
Den onomastiky na Helsinské univerzitě (Nimistötutkimuksen päivä). Celodenní konference 29. 10. 2020
Podzimní půldenní on-line konference SPNS (Scottish Place-name Society) 7. 11. 2020
XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov
Hlavní data ve vývoji české onomastiky od roku 1975

No comments:

Post a Comment