Saturday, June 12, 2021

Proceedings of the International Onomastic Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of 21st Century”

 Dear colleagues,


We are glad to inform you that the e-edition of the Proceedings of the International Onomastic Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of 21stCentury”, dedicated to the 100th anniversary of the birth of prof. Yordan Zaimov, Dr. Sc. (1921-1987) 20-22 April 2021 has been published on the official web-site of Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences: https://press.bas.bg/en/eBooks-105/show-106(29).
Sincerely,

Organizing committee


Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че електронното издание на сборника "СЛέДОВАТИ  ДОСТОИТЪ.   Доклади от Международна научна конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Заимов (1921 – 1987), 20 – 22 април 2021 г." вече е публикувано и може да бъде видяно на сайта на издателството на Българската академия на науките "Проф. Марин Дринов": https://press.bas.bg/bg/eBooks-105/show-106(29).

С уважение,
Организационният комитет


No comments:

Post a Comment