Sunday, January 21, 2018

Royal Commission’s new project: the List of Historic Welsh Place Names

JAN24

Casglu Enwau Lleoedd CymruDr James January-McCann 

Cyflwyniad sy'n trafod prosiect cyffrous newydd y Comisiwn Brenhinol: y Rhestr Enwau Lleoedd Hanesyddol. Ceir trafodaeth ar gefndir y rhestr, y defnydd a wneir ohoni gan unigolion preifat a chyrff cyhoeddus, a'r ffynonellau y mae data'n deillio ohonynt ac y byddant yn parhau i ddeillio ohonynt


***Digwyddiad trwy gyfrwng y Gymraeg***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad am ddim trwy docyn***


A presentation that discusses the Royal Commission’s exciting new project: the List of Historic Place Names. The talk will consist of a discussion of the background to the list, the use made of it by private individuals and public bodies, and the sources, both present and future, used in its creation.


***Event held in Welsh***

***Simultaneous translation provided***

***Free admission by ticket***

No comments:

Post a Comment