Tuesday, October 29, 2019

Acta Onomastica 2019 (2)

link

The 2nd issue of the journal ACTA ONOMASTICA has been released last week.
Onomastické zprávy a poznámky

Onomastic news and comments


Author(s): Žaneta Dvořáková, Rudolf Šrámek, Soňa Wojnarová, Martina Zirhutová, Patrícia Molnárová, Michal Místecký, Miloslava Knappová

Subject(s): Sociolinguistics, Descriptive linguistics, Conference Report

Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky


No comments:

Post a Comment