Saturday, October 26, 2019

Prof. Bogusław Nowowiejski (1954-2019)

link

W czwartek 26 września 2019 roku zmarł Profesor Bogusław Nowowiejski – znakomity językoznawca, niezwykle zaangażowany w rozwój Uniwersytetu w Białymstoku. Miał 65 lat.


Prof. zw. dr hab. Bogusław Nowowiejski od wielu lat kierował Zakładem Historii Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym UwB. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół takich zagadnień, jak historia polszczyzny, dialektologia, onomastyka, polszczyzna kresowa, ale też język współczesnych mediów czy język miasta.

W jego dorobku znalazło się ok. 160 publikacji, m.in. kilka monografii. Był inicjatorem i redaktorem rocznika „Białostockie Archiwum Językowe” oraz serii wydawniczej Białostockie Studia Językoznawcze. Był członkiem Rady Języka Polskiego w kadencji 2016-2020, a także członkiem Komisji Nauk Humanistycznych PAN oddział w Olsztynie i Białymstoku (2015-2018).

No comments:

Post a Comment