Monday, October 11, 2021

Digital NORNA-föreläsning: 1/11 2021 Katrine Kehlet Bechsgaard

 Med syfte att hjälpas åt att rekrytera nya studenter och doktorander till namnforskningen i Norden kommer NORNA att arrangera en öppen zoomföreläsning som i första hand vänder sig till ovan nämnda målgrupp. I kommittén hoppas vi att alla medlemmar kan hjälpas åt att bjuda in studenter och andra intresserade (genom att förmedla länken till dem) samtidigt som NORNA-medlemmarna naturligtvis själva har möjighet att delta som åhörare vid föreläsningen. (Om konceptet blir välbesökt och uppskattat kommer det att kunna följas av liknande arrangemang i framtiden.)

Den 1/11 2021 kl. 15.15-17 (skandinavisk tid) kommer Katrine Kehlet Bechsgaard att föreläsa under rubriken "Your name? My name? Our name? On surname choices in families and their connection to family life and identity". För att nå så många studenter och blivande doktorander som möjligt kommer föreläsningen att vara på engelska den här gången.

Datum: 
måndag, november 1, 2021

No comments:

Post a Comment