Thursday, January 5, 2023

49è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (a Eivissa i a Formentera)

 link

Organitzat per la Societat d’Onomàstica amb la col·laboració de: 

- Oficina d’Onomàstica (Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans). 

- Institut d’Estudis Eivissencs i Consell Insular d’Eivissa. 

- Obra Cultural Balear de Formentera i Consell Insular de Formentera. 

- Gabinet d’Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears.


El darrer col·loqui a Eivissa organitzat per la Societat d’Onomàstica fou el 1999. Aquest col·loqui va ajudar a impulsar l’estudi de l’onomàstica a les Pitiüses. Tant a Eivissa com a Formentera hi ha estudiosos que han treballat l’onomàstica, especialment fent reculls de toponímia, però no hi ha un pla de l’Administració que planifiqui la seva recollida sistemàtica i organitzada, com si que es fa en altres zones. Aquest col·loqui pretén: 

a) Fer conèixer i incentivar la recerca dels noms de lloc i persona a Eivissa i a Formentera. 

b) Promoure l’estudi de l’onomàstica i del seu valor com a patrimoni immaterial. 


Temes 

Toponímia costanera i / o insular. 


Comunicacions 

Les propostes de comunicació al Col·loqui s’han de fer arribar per correu electrònic des d’ara i fins al 15 de març de 2023 a la Secretaria del Col·loqui (sdo2023EivissaFormentera@onomastica.cat). Els interessats hi han d’indicar les seves dades personals (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i tel. de contacte) i enviar un text amb el títol i el resum de la comunicació d’una extensió entre 500 i 2.000 caràcters. 

Per a la posterior publicació de les actes del col·loqui, el text definitiu haurà de tenir una extensió màxima de 35.000 caràcters amb espais. I s’haurà d’ajustar als criteris editorials que apareixen en aquest enllaç https://www.onomastica.cat/wp-content/uploads/Onomastica-criteris-editorials.pdf . 


Coordinació 

Mar Batlle, Enric Ribes i Marí, Pere Navarro i Josep Ramon Santiago Peset. 


Comitè científic 

Maribel Guardiola (Universitat d’Alacant), 

Javier Giralt (Universitat de Saragossa) i Josep Ramon Santiago Peset (Universitat de les Illes Balears). 


No comments:

Post a Comment