Monday, January 2, 2023

ХХ Всеукраїнська (з міжнародною участю) ономастична конференція

(ukrainian / english)                                       

Міністерство освіти і науки України

Інститут української мови НАН України

Українська ономастична комісія

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Кафедра української мови та методики її навчання

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

18–19 травня 2023 р. на базі навчально-наукового інституту філології Житомирського державного університету імені Івана Франка в дистанційному форматі (на платформі Zoom) відбудеться ХХ Всеукраїнська (з міжнародною участю) ономастична конференція, присвячена 90-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука.

Передбачено такий порядок роботи конференції: 18 травня з 10.00 до 14.00 – перше пленарне засідання, з 15.30 до 18.30 – секційні засідання; 19 травня з 10.00 до 13.00 – завершальне пленарне засідання, з 13.30 до 14.30 – засідання Української ономастичної комісії. Програму буде надіслано наприкінці березня.

Робочі мови конференції українська та інші слов’янські, англійська.

Заявки на участь у конференції просимо подати до 1 лютого 2023 року на адресу: lesjajashhuk@ukr.net.

Статтю можна надіслати до 10 травня 2023 року на адресу: h_hrymashevych@ukr.net.

Надіслані матеріали буде опубліковано у Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. Випуск 100.

Адреса оргкомітету: 10008 м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, навчально-науковий інститут філології та журналістики, кафедра української мови та методики її навчання.

Координатори конференції: Гримашевич Галина Іванівна, тел. 0974936742, e-mail: h_hrymashevych@ukr.net; Вербич Святослав Олексійович, тел. 0954253216, e-mail: sviatoverb@ukr.net; Ящук Леся Валеріївна, тел. 0975074148, e-mail: lesjajashhuk@ukr.net.

 

З повагою –

Оргкомітет конференціїOn May 18-19, 2023, the XX All-Ukrainian and International Onomastic Conference will be held at the Institute of Philology of Ivan Franko Zhytomyr State University in a remote format (Zoom). This conference will be dedicated to the 90th anniversary of the Corresponding Member of the Ukrainian National Academy of Sciences Vasyl Nimchuk 

The meeting of the Ukrainian Onomastic Commission will take place on the 19th May 2023. The program will be sent at the end of March.

The working languages of the conference are Ukrainian and other Slavic languages, English.

Applications should be submitted by February 1, 2023 to: lesjajashhuk@ukr.net. The full article can be sent up to May 10, 2023 to: h_hrymashevych@ukr.net. The submitted materials will be published in the Bulletin of Ivan Franko Zhytomyr State University (Philological Sciences. Vol. 100).

No comments:

Post a Comment