Thursday, September 21, 2023

VI Xornada da Comisión Especializada de Nomes Xeográficos


21 de setembro 2023, 09:30h. Auditorio Neira Vilas, Cidade da Cultura. Os nomes xeográficos son o reflexo do proceso de humanización e caracterización do territorio, así como da evolución da paisaxe ao longo da historia. Os topónimos son o sangue vital da cartografía, pois describen unhas categorías físicas e culturais a múltiples escalas. Como parte fundamental que son do noso patrimonio cultural inmaterial, é necesario conservalos, normalizalos e difundilos usando as novas tecnoloxías co obxectivo de proxectalos cara ao futuro. A creación de recursos dixitais adaptados aos novos retos da sociedade actual permitirannos fomentar o uso da toponimia normalizada e aproveitala para a investigación en diversas disciplinas ou para a xestión do territorio. Este é o camiño que están a seguir, a distintos ritmos, as comunidades autónomas para a creación dos seus respectivos nomenclátores xeográficos, respectando os estándares establecidos polas autoridades competentes, tanto no ámbito lingüístico coma no xeográfico, e cumprindo co modelo de datos interoperables que esixe a directiva INSPIRE da Comunidade Europea.

No comments:

Post a Comment