Wednesday, February 6, 2019

Състояние и проблеми на българската ономастика, 2018 / Том 15


Излезе от печат том 15 на сборника "Състояние и проблеми на българската ономастика". В него са публикувани докладите от състоялата се на 4 и 5 ноември 2016 г. в България, във Великотърновския университет международна научна конференция "Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие". В нея, освен български докладчици, взеха участие и Анна Пажимиес, Ирена Мутник, Хенрик Душински-Карабаш, Ева Майевска и Анна Юст от Полша, Александър Шапошников от Русия, Виктор Шулгач, Ярослава Рибалка, Олена Степаненко, Светлана Насакина, Наталия Сокил - Клепар, Ирина Накашидзе, Тетяна Крупеньова, Ксения Федотова, Олександра Немировская и Свитлана Форманова от Украйна, Денис Кузмин и Александър Пустяков от Финландия.

Том 15 е достъпен на адрес: 


Междувременно всичките петнадесет тома на сборника на българските ономасти "Състояние и проблеми на българската ономастика" отново са достъпни на обновения сайт на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". За разлика от стария сайт, чрез който имаше достъп само до томовете от 10. до 14., сега вече са достъпни всички излезли до момента томове, от 1990 до 2018 г.

Сборникът е достъпен на адрес: 

No comments:

Post a Comment