Saturday, February 16, 2019

Международна научна конференция "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване"


П О К А Н А
за участие в
Международна ономастична конференция в чест на 80-годишнината на проф. дфн Л. Селимски на тема
"Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване"

Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” най-учтиво Ви кани да вземете участие в поредната Международна научна конференция по ономастика "Апелатив и онома. Аспекти на научното изследване", която ще се проведе на 26–28 септ. 2019 г.
Работни езици: английски, немски, френски, руски и всички славянски езици.
Заявки за участие се приемат до 31.05. 2019 г. на адрес:
5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” № 2
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев”
и на E-mail: (cbo_vtu@abv.bg)
Телефон за контакти: 062/ 650 993.
Лица за контакти:
доц. д-р Анелия Петкова – директор на ЦБО  (aneliapetkova@abv.bg)
Соня Семова – специалист в ЦБО – (sxs_vt@abv.bg)
Таксата за участие е 40 лв. за българските участници и 30 евро за чуждестранните и може да бъде заплатена предварително в Алианц Банк, клон Велико Търново (БИН - BUIN BG SF) по банкови сметки (BG 20 BUIN70013452500022 – бюджетна валутна в евро; BG 50 BUIN70013152500016 – бюджетна в лева) или в деня на регистрацията на място.
Текстът на докладите трябва да бъде предаден на електронен и хартиен носител до края на 2019 г. Указания за графичното им оформление ще бъдат изпратени допълнително на заявилите участие.
                            От Организационния комитет

No comments:

Post a Comment