Thursday, January 2, 2020

Onomastica Vol. 63 (2019)"Onomastica" 2019 is here! Just before the end of the (last) year, the 63th volume of this periodical was released. The issue is accompanied by its new website (https://onomastica.ijp.pan.pl). We invite you to read! The full content of the latest issue can be found in open access under https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/issue/view/2

Onomastica 2019 już są! Tuż przed końcem (minionego) roku ukazał się 63 tom tegoż periodyku. Wydaniu kolejnego numeru towarzyszy nowa odsłona strony www czasopisma (dostępnej pod dotychczasowym adresem): https://onomastica.ijp.pan.pl

W bieżącym numerze zamieszczono liczne artykuły, omówienia i sprawozdania autorstwa członków PTO:
- Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska: "Nazewnicze powroty w kontekście językowych uniwersaliów. Dawne i współczesne nazwy miejscowe o charakterze internacjonalnym"
- Urszula Bijak: "Potamonimy odantroponimiczne w dorzeczu Wisły (problemy metodologiczne i typologia nazw)"
- Wojciech Włoskowicz: "Nazwy geograficzne Huculszczyzny w „Prawdzie starowieku” S. Vincenza (w świetle badań S. Hrabca)"
- Ewa Młynarczyk: "Tendencje nazwotwórcze w chrematonimii społecznościowej II Rzeczypospolitej (na przykładzie nazw stowarzyszeń)"
- Mirosława Sagan-Bielawa: "Między reklamą a nazwą własną. Przymiotnik tani w nazwach polskich aptek"
- Xiaoqiong Wang, Irena Kałużyńska: "Contemporary By-Names of Chinese Places"
- Paweł Swoboda: Acta Onomastica, Ročník LIX
- Artur Gałkowski: Rivista Italiana di Onomastica (RION), Vol. XXIV, Anno XXIV
- Paweł Swoboda: Folia onomastica Croatica, knj. 27
- Marek Olejnik: XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Kazimierz Dolny 4−6 października 2018 r.
- Wojciech Włoskowicz: Utworzenie Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
Zapraszamy do lektury! Pełna treść najnowszego numeru Onomastików znajduje się w otwartym dostępie pod adresem: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/issue/view/2

No comments:

Post a Comment