Friday, January 28, 2022

First Meeting of the Place Names Commission of Catalonia chaired by F. Xavier Vila

 link

On the 20th January 2022, the Place Names Commission of Catalonia met online, chaired for the first time by the Secretary of Linguistic Policy, F. Xavier Vila. The meeting dealt with projects of great toponymic value, such as the completion of Nomenclàtor mundial, corpus of standardized toponyms in Catalan language outside Catalonia. This information will be integrated into the toponymic databases used by the Cartographic and Geological Institute of Catalonia (its new maps will be published at the end of 2022).

Institut d'Estudis Catalans has presented works that are being carried out as part of the digitization project of Onomasticon Cataloniae. The great toponymic work of Joan Coromines is now available online thanks to the digitization process during the initial phase of the project and that allow searching and downloading information. At the present time, work is underway on providing comprehensive search through all entries and on indexing elements that do not yet appear in the searches or in the index of the paper volumes. 


(in Catalan)

Ahir es va reunir la Comissió de Toponímia en sessió plenària presidida per primera vegada pel secretari de Política Lingüística, F. Xavier Vila. A la reunió s’hi han tractat projectes de gran valor toponímic, com ara la finalització del Nomenclàtor mundial, un corpus normativitzat en català de topònims de fora de l’àrea lingüística catalana. Aquesta informació passarà a formar part de la base toponímica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i es reflectirà en el planisferi que aquest institut preveu publicar a final d’aquest 2022.

L’Institut d’Estudis Catalans ha exposat els treballs que s’estan duent a terme dins del projecte de digitalització de l’Oonomasticon Cataloniae. La gran obra toponímica de Joan Coromines ja és consultable en línia des del febrer de 2021, gràcies als treballs de digitalització que es van fer durant la primera fase del projecte i que permeten als usuaris fer cerques i descàrregues de la informació. En aquests moments, s’està treballant en el buidatge exhaustiu de les entrades i en la indexació d’elements que encara no apareixen a les cerques ni figuren en l’índex dels volums en paper.

En aquesta sessió s’han incorporat, en representació del Departament de la Presidència, la directora general d’Administració Local, Montserrat Fornells, i en representació del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, la directora de Serveis, Teresa Prohias.

No comments:

Post a Comment