Tuesday, December 22, 2015

Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса "The Chronicles of Narnia"http://lnu.edu.ua/index.php?q=science/dissertation_card&id=148Дисертант

Глюдзик Юлія Вікторівна

Тема дисертації

«Лінгвокультурологічні особливості поетонімії К. С. Льюїса “The Chronicles of Narnia”


Місце праці

Викладач кафедри англійської філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»


Науковий керівник

Голик Сніжана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)


Кафедра, де виконана дисертація

Робота виконана на кафедрі англійської філології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»Анотація

Дослідження присвячене комплексному вивченню мовно-культурних особливостейпоетонімів британського фентезійного циклу повістей К. С. Льюїса “Хроніки Нарнії”.
У роботі наведено основні етапи становлення поетичної ономастики як окремоїнаукизапропоновано аналіз різних підходів до питання її терміносистемивизначенометодику дослідження функцій поетичної ономастики в літературному жанрі фентезі,представлено та класифіковано поетоніми за денотативно-квантитавними ознаками.Запропоновано словотвірну та етимологічну характеристику власних назв твору.
Встановлено лінгвокультурологічну специфіку поетонімів матеріалу дисертації.Виокремлено ключові риси Льюїсової поетоніміївизначено жанрові особливостіпоетонімів матеріалу дослідженнярозкрито культурне наповнення власних назв,авторські інтенції щодо введення їх на сторінки творустилістично-виражальніможливості поетонімів та їхнє функціональне навантаження у творітекстовіпоетонімні домінанти та алюзії.
Установлено соціальну природу поетонімів через призму широкого контексту,взаємозалежність соціальних та мовних чинників у їхній семантичній структурі.
Ключові словалінгвокультурологіяпоетична ономастикавласна назвапоетонімія,ідіостильмовна картина світу.

Дата захисту

02.12.2015

Контактна інформація

Файл дисертації

Файл автореферату

Файли відгуків опонентів

Офіційний опонент:
Доктор філологічних наук, професор БІСКУБ ІРИНА ПАВЛІВНА, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри прикладної лінгвістики
Завантажити відгук

Офіційний опонент:
Кандидат філологічних наук, доцент ТКАЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА, Херсонський державний університет, доцент кафедри романо-германських мов
Завантажити відгук

No comments:

Post a Comment