Thursday, November 8, 2018

Кръгла маса по ономастика, посветена на 45-годишния юбилей на Филологическия факултет на Пловдивския университет

линк + програма

Над 230 учени от 39 университета идват в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за научната конференция „Паисиеви четения“, която започва утре. Престижният форум е юбилеен, посветен на 45 години от основаването на филологическите специалностие, съобщи зам.-деканът доц. д-р Елена Гетова. И допълни, че се наблюдава удвояване на участниците спрямо предишни години. В „Паисиеви четения 2018“ ще се включат 232 учени от 39 университета и научни института от 13 държави: България, Чехия, Полша, Русия, Беларус, Босна и Херцеговина, Сърбия, Хърватия, Унгария, Гърция, Турция, Франция и Испания.

Още при самото откриване на конференцията утре, 8 ноември, от 10:00 ч. в Аудитория 6 на Ректората на ПУ, след приветствените слова на ректора на университета проф. д-р Запрян Козлуджов и декана на Филологическия факулет проф. д.ф.н Вера Маровска, на официална церемония от 10:30 до 11:40 ч. ще бъдат наградени изявени преподаватели филолози. Веднага след награждаването от 11:40 до 12:00 ч. се открива изложбата „Черно-бели следи от един многоцветен живот“, посветена на 100-годишнината от рождението на българския дипломат, филмов продуцент, сценарист и режисьор, театрален режисьор, теоретик на изкуството, семиотик, университетски преподавател, писател, преводач, радиожурналист и критик Петър Увалиев (с псевдоним Пиер Рув). На откриването ще присъстват съпругата на Увалиев – Соня Рув, и преподавателят във Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Огнян Ковачев.

На 9 ноември от 10:00 в 1-ви езиков кабинет ще се проведе и Кръгла маса по ономастика "Мястото на собствените имена в лингвокултурологичната репрезентация на света", посветена на 45-годишнината на Филологическия факултет и на 110 години от рождението на акад. Владимир Георгиев – български учен, езиковед и съставител на речници и енциклопедии, главен редактор на сп. „Български език“ и на сп. „Балканско езикознание“ и на „Кратка българска енциклопедия“ и енциклопедия „България А-Я“. Като ръководител на екипа, създал „Правописен речник на българския книжовен език“ през 1945 г., Георгиев е сред инициаторите за създаването на съвременния български правопис. Участва в съставянето на 3 тома от „Български етимологичен речник“ през 1971-1986 г.


No comments:

Post a Comment