Friday, November 23, 2018

ASBÜ Seminerleri: "Onomastik Işığında Kilikya – Kizzuwatna’nın Kadim Halkları"

link


Konuşmacı: Vladimir Shelestin

Konu:  Onomastik Işığında Kilikya – Kizzuwatna’nın Kadim Halkları (Hurriler, Luviler ve diğerleri)

Yer: Güvercinlik B Salonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 

Tarih: 26.11.2018

Saat: 14.30


The Ancient People of Cilicia (Kizzuwatna: Hurrians, Luwians and others) in the light of Onomastics

at the Social Sciences University of Ankara

No comments:

Post a Comment