Monday, November 5, 2018

46è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Perpinyà, 2019)

onomastica.cat

Convocatòria oberta pel 46è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Perpinyà, 2019)


S’obre la convocatòria pel 46è Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, que tindrà lloc a Perpinyà els dies 30 de maig – 2 de juny de 2019, centrat en tres temes: onomàstica de la Catalunya del Nord, onomàstica i diglòssia, i onomàstica i frontera.
Les propostes de comunicació s’han de fer arribar per correu electrònic des d’ara i fins al 15 de març de 2019 a la Secretaria del Congrés (sdo2019perpinya@gmail.com). Els interessats hi han d’indicar les seves dades personals (nom i cognoms, adreça de correu electrònic i domicili) i un text amb el títol i resum de la comunicació d’una extensió entre cinc-cents i dos mil caràcters.
La data límit per lliurar el text definitiu, que haurà de tenir una extensió màxima de 35.000 caràcters amb espais, serà el 30 de setembre de 2019.
Per més informació consulteu la 1a circular

No comments:

Post a Comment