Thursday, December 17, 2020

Toponimy na terenie Puszczy Zielonka


by dr inż. Tomasz M. Sobalak

W wykładzie omawia się nazwy z obszaru Puszczy Zielonki: nazwy miejsc zamieszkanych (wsi i ich części), a także nazwy fragmentów lasów, traktów leśnych oraz niektórych obiektów fizjograficznych, które zostały zebrane w terenie metodą wywiadów z mieszkańcami okolicy, a następnie naniesione na dołączoną do wykładu mapę. W nazwach znajduje odbicie lokalna historia, upamiętnieni są w nich dawni mieszkańcy (np. Wzgórze Herty, Linia Maćkowiaka) i ich życie (Kapuśniki, Żwirownia).


No comments:

Post a Comment