Tuesday, January 19, 2021

Записки з ономастики / Opera in Onomastica № 23 (2020)

 ссылка

Статті

АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНГЛОМОВНИХ ГІПОНІМІВ
Natalia Aleksieieva
МОТИВАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗООНІМІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ.
Karina Dolbina, Anna Tkachenko
СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНИХ ВІРТУАЛМІФОТОПОНІМІВ.
Оlena KARPENKO, Tatyana VARBANETS
КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ЕРГОНІМІВ «ДИТЯЧОГО СВІТУ».
Галина Павлівна Лукаш
ВЛАСНІ НАЗВИ В СЛОВ'ЯНСЬКИХ АНТРОПОНІМІЧНИХ СИСТЕМАХ, ОТРИМАНІ ВІД ЛАТИНСЬКОГО ІМЕНІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ТВАРИНИ.
Гергана ПЕТКОВА, Ваня ІВАНОВА

ISSN: 2410-3373

No comments:

Post a Comment